Archive for the ‘שגרת חירום’ Category:

על אפשרות לצמיחה ואירועים מטלטלים

אירוע מטלטל או סף סבל מסויים שנחצה, מזמינים עצירה ובדיקה של עצמנו. הנכונות הזו מאפשרת  פוטנציאל לצמיחה. מתוך ההבנות החדשות, נובע גם רצון לפעולות אחרות, שונות מכפי שהורגלנו עד כה.   המשך…

Share Button
Don't be shellfish...

דמיינו ש….

מזל שבפוסט הקודם כתבתי שצפוי המשך, ושאכתוב על שיטה מעניינת להחזיר לעצמנו את המיקוד ואת היכולת לעשייה מקדמת. ההתחיבות הזו מנקרת בראשי, ומביאה אותי לשנס מותניים ומקלדת:

איכשהו קיוותי לא ממש אצטרך לכתוב את הפוסט הזה כי יפרוץ שלום ויונים ירחפו באוויר. אני אפילו מוכנה לקבל את הלשלשת שלהן.

אבל, “המצב” נהיה רק יותר מורכב ואלים. ככל שהזמן חולף, גדלה החרדה או השיתוק מעשייה, ודברים שגם כך נפגעים משגרת החירום, רק נדחים ומידרדרים אף יותר. המשך…

Share Button
Don't be shellfish...

איך הברון מכנהאוזן הציל אותי מעזה

בימים האחרונים הייתה השתלטות עוינת על המיינד שלי, נחטפתי מנטלית לעזה ולשדרות ולאשקלון. אני יודעת שאני לא לבד בצרה הזו. המשך…

Share Button
Don't be shellfish...